Expertis


BROTTMÅL

Våra försvarsadvokater är noggranna, engagerade och målinriktade. Våra försvarare besitter decennier av erfarenhet från några av Sveriges största brottmålsbyråer och vi har biträtt klienter i flera av de största och mest uppmärksammade rättegångarna i Sverige. I de mest komplicerade eller krävande målen arbetar vi flera advokater i samma mål.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


VÅRDNAD

Med lång erfarenhet av familjerättsliga mål har vi biträtt klienter i såväl enkla som komplicerade umgänges- boende- och vårdnadstvister. Vi verkar alltid för att få till stånd ett resultat som är så nära våra klienters målbild som möjligt.

Kontakta oss på [email protected] idag för att boka ett möte.


ASYL - MIGRATION

Vi erbjuder privatpersoner och företag rådgivning och biträde inom asylrätt och migrationsrätt. Med nit och omsorg samt en omfattande erfarenhet av migrationsrättsliga mål kommer våra advokater alltid göra sitt yttersta för dig.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


LVU

På Epsilon Advokatbyrå har vi erfarenhet av att biträda klienter innan, under och efter förhandling enligt LVU med goda resultat. Vi som arbetar på byrån tar alltid ett möte med våra klienter innan en förhandling enligt LVU har påbörjats. Därefter utarbetar vi en förhandlingsstrategi med både långsiktiga och kortsiktiga mål. Finns det behov och förutsättningar vidtar vi ytterligare åtgärder som att kalla vittnen eller sakkunniga. På så sätt erbjuder vi dig de bästa förutsättningarna när du ska möta myndigheter eller kallats till domstol.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


LPT OCH LRV

Våra advokater har stor erfarenhet av arbete med mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Varje år handlägger vi ett hundratal av dessa ärenden på advokatbyrån. I egenskap av försvarare i brottmål konfronteras vi också med frågor kring människors psykiska hälsa. Detta gör oss särskilt kvalificerade att arbeta med dessa frågor.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


TVISTER/ PROCESSER

Våra advokater har utomordentlig processvana och agerar dagligen i domstol. Vår noggrannhet, vårt engagemang och vår erfarenhet gör att våra processadvokater kan erbjuda strategiska, processuella och taktiska råd i världsklass. Vi besitter även särskild kompetens kring försäkringsärenden och då särskilt tvister i anledning av bilbränder.
Kontakta Sebastian de Ciutiis på [email protected] för att boka ett möte.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


FÖRVAR / BROTT MOT UTLÄMNINGSLAGEN

Våra advokater har mycket stor erfarenhet av förvarsärenden och vi har ingått i Svenska Röda Korsets referensgrupp under projektet "Förvar under lupp". Våra advokater har mycket stor processvana i samtliga instanser och har vid ett flertal tillfällen biträtt klienter vid överklaganden till Migrationsöverdomstolen.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


ONLINERÅDGIVNING

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


TILLSTÅND

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


Stacks Image 724
Stacks Image 713

Website by fallckolm.com