Specialister på Brottmål och processer

Epsilon är en advokatbyrå med särskild inriktning på brottmål och processer i domstol.


Vi åtar oss uppdrag som offentliga och privata försvarare, ombud i tvister och offentliga biträden i bland annat tvångsmål. Våra kontor är belägna i Stockholm och Uppsala men vi åtar oss uppdrag i hela landet. Vi har utmärkta resultat i domstolarna och arbetar med ett omfattande eget nätverk av medicinska och kriminaltekniska sakkunniga. Är du misstänkt eller utsatt för brott så kontakta oss omedelbart för en kostnadsfri rådgivning.

Expertis


BROTTMÅL

Våra försvarsadvokater är noggranna, engagerade och målinriktade. Våra försvarare besitter decennier av erfarenhet från några av Sveriges största brottmålsbyråer och vi har biträtt klienter i flera av de största och mest uppmärksammade rättegångarna i Sverige. I de mest komplicerade eller krävande målen arbetar vi flera advokater i samma mål.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


VÅRDNAD

Våra advokater och jurister är noggranna, engagerade och målinriktade. Vi har lång erfarenhet av familjerättsliga mål och har biträtt klienter i såväl enkla som komplicerade umgänges- boende- och vårdnadstvister. Vi verkar alltid för att få till stånd ett resultat som är så nära våra klienters målbild som möjligt.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


ASYL - MIGRATION

Våra advokater och jurister är noggranna, engagerade och målinriktade. Vi har lång erfarenhet av migrationsrättsliga mål och har biträtt klienter i både okomplicerade som mer krävande måltyper. Vi kommer alltid göra vårt yttersta för att åstadkomma ett resultat som ger dig möjlighet att stanna i Sverige.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


LVU

På Epsilon Advokatbyrå har vi erfarenhet av att biträda klienter innan, under och efter förhandling enligt LVU med goda resultat. Vi som arbetar på byrån tar alltid ett möte med våra klienter innan en förhandling enligt LVU har påbörjats. Därefter utarbetar vi en förhandlingsstrategi med både långsiktiga och kortsiktiga mål. Finns det behov och förutsättningar vidtar vi ytterligare åtgärder som att kalla vittnen eller sakkunniga. På så sätt erbjuder vi dig de bästa förutsättningarna när du ska möta myndigheter eller kallats till domstol.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


LPT OCH LRV

Våra advokater har stor erfarenhet av arbete med mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Årligen handlägger vi ett hundratal av dessa ärenden på advokatbyrån. I egenskap av försvarare i brottmål konfronteras vi också med frågor kring människors psykiska hälsa. Detta gör oss särskilt kvalificerade att arbeta med dessa frågor.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


TVISTER/ PROCESSER

Våra advokater har utomordentlig processvana och agerar i domstol dagligen. Vår noggrannhet, vårt engagemang och vår erfarenhet gör att våra processadvokater kan erbjuda strategiska, processuella och taktiska råd i världsklass.
Kontakta Sebastian de Ciutiis eller Volkan Yesil för att boka ett möte.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


FÖRVAR / BROTT MOT UTLÄMNINGSLAGEN

Våra advokater har mycket stor erfarenhet av förvarsärenden och vi har ingått i Svenska Röda Korsets referensgrupp under projektet "Förvar under lupp". Våra advokater har mycket stor processvana i samtliga instanser och han har vid ett flertal tillfällen biträtt klienter vid överklaganden till Migrationsöverdomstolen.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


ONLINERÅDGIVNING

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


TILLSTÅND

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.

Header

Image

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris.


Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.


Stacks Image 622
Stacks Image 611

Website by fallckolm.com